Jongerenbegeleider

Hallo allemaal, mijn naam is Daan Hegeman en ik werk als begeleider en coach van jongeren en jongvolwassenen(8-25 jaar) met een lichamelijke en of psychische hulpvraag. Dit doe ik 1 op 1 bij de jongeren/jongvolwassenen thuis, op school en/of vanuit een van de 2 eigen locaties waar ik gebruik van maak. Werkplek 1 is mijn werk- en creatieve ruimte in het Bedrijvencentrum aan de Groenestraat 294 in Nijmegen. Werkplek 2  is het Timmermanshuis op het Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting. Goed om te vermelden is dat ik op dit moment ruimte en tijd heb voor begeleidingsvragen en dagbestedingsvragen. Dus neem gerust contact met me op.

Een leuk weetje is dat ik het hierboven wel werk noem, maar zelf ervaar ik het dagelijkse optrekken met verschillende jongeren totaal niet als werk. Iedere dag weer ga ik vol goede zin naar een jongere toe en dan maken we er samen een mooie dag van.  Meer lezen...

sluiten x

Mijn werk als begeleider/coach


Mijn ervaring is dat het voor jongeren omhele verschillende redenen van toegevoegde waarde kan zijn dat er een persoonop vaste momenten in de week langskomt om naar ze te luisteren en ze teondersteunen en activeren bij hun dagelijkse leven.

 • Denk aan jongeren die lichamelijkeen ‘hindernis’ ervaren omdat ze in een rolstoel zitten en zelf niet dehandkracht en/of bewegingsmogelijkheden hebben om spullen op te pakken, vast tehouden of uit hun tas te pakken. Dat is een voorbeeld, maar zorgt ervoor dat zealtijd om hulp moeten vragen als ze iets willen of nodig hebben.
 • Denk aan jongeren die lichamelijkhelemaal hetzelfde functioneren als jij en ik, maar psychisch een ‘hindernis’ervaren in hun dagelijkse leven. Dan kan je denken aan veel angstig zijn,moeite hebben met sociale situaties, veel boos zijn of zwaar denken over alleswat ze tegenkomen en geen zin meer hebben om iets te doen. Daardoor wordt naarschool gaan of een opleiding halen een extra grote opgave voor hen.
 • Denk aan jongeren die leven meteen combinatie van een lichamelijke en een psychische ‘hindernis’.

Mijn ervaring is dat een ‘hindernis’ nietalleen voor de jongere zelf lastig kan zijn, maar ook voor zijn directeomgeving. De ouders en de evt. aanwezige broers en zussen.Voor ouders kan het ook een toegevoegdewaarde zijn dat er een persoon op vaste momenten in de week langskomt om;

 • Te weten dat hun zoon of dochterthuis of op school in goede handen is terwijl ze zelf aan het werk zijn of eenavondje uit.
 • Deels ontlast te worden in dedagelijkse zorg die een jongere met een ‘hindernis’ nu eenmaal met zichmeebrengt. Niet dat de kinderen met een ‘hindernis’ nu verschrikkelijk zijn,integendeel wat mij betreft. Maar ze vragen meer aandacht en tijd van anderenomdat ze ons meer nodig hebben in hun dagelijkse leven en activiteiten.
 • Te weten dat er naast henzelf eenander persoon in het leven van hun kind is die graag naar ze luistert, pleziermaakt, op stap gaat en ze ondersteunt in hun ontwikkeling waar dat nodig is.

Betrouwbaar

Ik weet dat de jongeren met wie ik werk of optrek een bepaalde ‘kwetsbaarheid’ hebben. Die ‘kwetsbaarheid’ kan voor ouders zelf ook lastig zijn om mee om te gaan. Ik kan me voorstellen dat een ouder zich als eerste afvraagt bij het zien van een begeleider en coach; Is mijn zoon of dochter in goede handen bij deze persoon als ik er niet ben?

Ik kan hardop zeggen dat ik een betrouwbaar persoon ben. Ik probeer mezelf te stimuleren tot de best mogelijke begeleiding en coaching aan de jongeren, iedere dag weer.
Daarbij ga ik uit van dat ik doe wat ik zeg of beloof. Betrouwbaar is ook dat ik me besef dat ik doordat ik met een jongere binnen een gezin werk dat ik informatie te zien en horen krijg die ‘privé’ is en van de jongere en zijn familie.
Betrouwbaar is dat ik daar met respect mee omga, wat voor mij betekent dat ik niet over die informatie praat met anderen.

sluiten x

Flexibel

Ik denk en doe mee als ouders of een jongere buiten de vaste geplande begeleidingsuren ondersteuning nodig hebben. Dat betekent dat ik open sta mijn begeleiding te verschuiven naar een avond als ouders bv. een avondje uit gaan. Ook kan ik van begeleidingsdag veranderen in afstemming met mijn agenda als dat beter uitkomt of via app of bellen luisteren en advies geven als dat nodig is.

Flexibiliteit is daarnaast voor mij op een begeleidingsdag zelf dat ik van te voren altijd een plan van activiteiten bedenk.
Echter wanneer de jongere zelf met een plan of idee komt ben ik daar flexibel in, omdat ik juist het zelf denken en initiatief nemen van de jongeren stimuleer.
Dit kan bv. zijn als de jongere merkt dat hij moe is of veel nadenkt dat hij voorstelt om te wandelen in plaats van een gesprek te hebben met mij over zijn gedrag en familie.
Op dat moment is dat een idee van de jongere zelf en betekent dat voor mij dat hij voelt dat hij moe is en vind ik dat hij of zij er goed in handelt om voor te stellen te gaan bewegen/wandelen.

sluiten x

Activerend

Naar buiten gaan en samen bewegen is kenmerkend in wat ik aanbied. Op welke manier en in welke vorm, dat is geheel vrij en sluit aan op de behoefte van de jongere. De jongere ondersteunen en stimuleren in zijn wens om iets voor elkaar te krijgen wat tot zover nog niet helemaal lukt is een tweede kenmerk van wat ik aanbied.

Naar buiten gaan en bewegen in de natuur of op een andere plek zorgt ervoor dat we als mensen iets meer uit ons hoofd raken en meer ons kunnen verbinden met ons lichaam.
Als jongeren zich niet helemaal comfortabel voelen over alle voorbijkomende gedachten over zichzelf is mijn ervaring dat bewegen (doen) en praten hen de ruimte bied om tot nieuwe ideeën te komen.
Iedere keer valt het me weer op hoe een jongere met wonderlijke nieuwe ideeën komt om ergens anders mee om te gaan als voorheen. En iedere keer ontstaan deze buiten in de natuur tijdens het bewegen.Samen met de jongere maak ik regelmatig een lijst met wensen en activiteiten waarmee hij of zij bezig wil als ik er ben. Ik voel en weet vrij snel waar een jongere op vastloopt en probeer samen met hem of haar als hij of zij dat echt wil manieren te zoeken en te ontwikkelen die bij hem of haar passen. Ik noem ontwikkelen omdat ik weet dat jezelf een nieuwe vaardigheid aanleren tijd kost en het veel herhaling is van telkens dezelfde stap, tot er een moment komt dat deze stap een gewoonte voor je is en je er niet meer over na hoeft te denken. Als voorbeeld noem ik iets van mezelf. Ik heb altijd wat moeite gehad om alle informatie die ik binnenkreeg te organiseren voor mezelf. Toen ik jong was organiseerde ik het niet, maar de veelheid aan informatie zorgde ervoor dat ik er niets mee kon en er ook niets mee deed.
Dat ging op een gegeven moment zo vervelend voor mezelf voelen dat ik er iets in wilde veranderen. Ik besloot voor mezelf een manier uit te proberen… en die werkt, nog steeds. Sindsdien gebruik ik de notities op mijn telefoon om alle informatie te ordenen en er een concrete actie aan te koppelen. En die concrete actie voer ik dan uit wanneer ik daar tijd voor heb. Iedere keer wanneer me dat succesvol lukt, voel ik me trots en blij met mezelf.
Soms heb ik bv. een dag met een jongere gewerkt en voel ik dat het niet helemaal lekker liep, dat vind ik jammer voor mezelf en de jongere. Ik erken dat voor mezelf en als notitie schrijf ik dan op dat ik thuis even de tijd neem om na te denken over hoe ik bij een volgende afspraak dit kan veranderen. Op deze manier ontstaan voor mij de meest creatieve ideeën die voedend zijn voor mezelf, maar ook zeker voor de jongere. Want daardoor ontstaan dus leuke ideeën vanuit de jongere waarvoor ik vervolgens tijd in de begeleidingsuren maak om die uit te voeren.

sluiten x

Wat kun jij van mij verwachten?

Voor een dag met Daan

Planning

Ik maak iedere maand een planning met de jongere en zijn of haar ouders. Daarbij zorg ik dat zowel voor mezelf als voor de jongere en zijn ouders duidelijk is op welke dagen, tijden en welke plek we afspreken.

Stiptheid

Ik zorg dat ik altijd op de afgesproken dag en tijd aanwezig ben. Dat vind ik belangrijk.

Goed over nagedacht

Ik overweeg voor iedere dienst wat een nuttige activiteit is om te doen of een onderwerp om te bespreken.

Communicatie

Ik streef ernaar om op ieder moment open en helder te communiceren met de jongere en zijn of haar ouders en broers of zussen.

Op papier

Ik zorg dat de afspraken, ideeën en activiteiten altijd op papier staan. Sowieso voor mezelf, omdat dit een leidraad is binnen de begeleiding die ik aanbied. Als de jongere of zijn ouders daar ook belangstelling in hebben zorg ik dat er een duidelijk word document bij hen komt.

Tijdens een dag met Daan

Werkhouding

Ik ben te gast bij iemand thuis en houd dus rekening met de wensen van de jongere en zijn familie in de omgang met elkaar.

Communicatie met Ouders

Als ouders aanwezig zijn maak ik altijd even een praatje en check of er bijzonderheden zijn of dat we evt. iets kunnen doen wat nuttig is voor het huishouden als dit past binnen de doelstelling voor de jongere op dat moment. Denk daarbij bv. aan boodschappen doen voor het avondeten of samen eten koken. Als ik na een dag weer weg ga zorg ik altijd dat ik met de ouders van de jongere een praatje maak over evt. bijzonderheden die me opvallen. Ik sta ook open voor hun mening en ideeën. Ook als ik niets bijzonders heb op het moment geef ik dat aan.

Afstemmen op

Iedere dag stem ik me af op de gemoedstoestand van de jongere, mede op basis daarvan  zorg ik in samenspraak met de jongere ervoor dat we ‘juiste activiteiten’ doen en een plan maken voor de dag. Ik geef veel ruimte, maar ben sturend en zorg voor focus.

Balans

Ik bied iedere dag activiteiten aan die een afwisseling zijn tussen ontwikkeling, plezier en ontspanning. Dit omdat ik weet voor mezelf dat de hele dag je focussen op ontwikkelingsactiviteiten je moe kan maken en na een tijd focus de focus vrij natuurlijk afneemt en dat dus een signaal is om iets anders te doen of bv even een kwartiertje niets.

Aantekeningen

Ik maak aantekeningen van iedere dag als ik dat nodig vind. Ik houd in de gaten welke punten of onderwerpen terugkomen en schrijf nieuwe ideeën op. Deze maak ik bespreekbaar met de jongere  en evt. de ouders.

Na een dag met Daan

Contact met ouders

Naast een praatje met ouders aan het einde van een dag overweeg ik erna of het nodig is om nog contact via app of telefoon te hebben over iets. Ik geloof in een warm en open contact met de ouders van een jongere, omdat we het samen doen.

Factureren

Aan het begin van iedere nieuwe maand stuur ik een factuur naar de ouders met daarin de gewerkte uren, dagen volgens het afgesproken tarief.

Rapporteren

Ik maak maandelijks een rapportage als de ouders of opdrachtgever dat wensen.

Contact jongeren buiten ‘werkdagen’

Als jongeren echt merken dat ze tussen diensten door contact met me willen, dan kan dat.

Contact ouders buiten ‘werkdagen’

Als ouders het over hun kind willen hebben ben ik bereikbaar en denk ik mee.

Referenties

Referentie jongere 1

Wat zijn ouders zeggen:

"Daan werkt nu zo’n 5 jaar met onze zoon op werkenrode school. Hij ondersteund hem met de praktijk vakken en met lezen en schrijven. Als Daan op school is neemt hij ook de verzorging voor zijn rekening. Ze werken samen hard maar er is ook tijd voor een lolletje en pleziertje. Van school krijg ik te horen, het zijn 2 handen op een buik die twee. Ze hebben samen een leuke vriendschap op gebouwd. Het geeft ons dan ook heel veel rust en voldoening dat Daan met onze zoon werkt op school. Hij helpt mee met stage sollicitaties en zoekt mee naar een goede vervolg opleiding die bij onze zoon past. Je kunt hem van alles vragen en is ook bereid om dingen uit te zoeken, dus ook daarmee worden wij als ouders ontlast. Af en toe komt Daan bij ons thuis om leuke dingen met hem te doen, zodat wij ook thuis ontlast worden. Daan is een rustige jongen, en zorgt voor structuur. Wij zijn erg blij met Daan als begeleider van onze zoon".


Wat hij zegt:

"Ik zit nu al vijf jaar op de Werkenrodeschool (speciaal onderwijs) in Groesbeek. Ik ken Daan al vanaf mijn 1e schooljaar. Ik vind het heel fijn dat hij me ondersteunt tijdens lessen waar ik dat nodig heb. Hij ondersteunt mij bv bij Techniek, Handvaardigheid en Rekenen. Bij Techniek en Handvaardigheid hebben wij in het vierde schooljaar 6 uur per week gewerkt aan een levensgrote auto van karton en hout. De auto kan ook echt rijden. Hij helpt ook bij stages zoeken of gaat mee als ik me oriënteer op een vervolgopleiding. Af en toe komt Daan ook bij mij thuis. Dan gaan we leuke dingen doen zoals een uitstapje of thuis een spel doen. Ik vind het fijn aan Daan dat als hij er is, hij me nieuwe dingen leert om het vervolgens beter te kunnen doen of helemaal alleen. Daan is serieus als hij vindt dat er gewerkt moet worden of als er dingen op school geregeld kunnen worden. Daarbij is het tegelijkertijd ook gezellig en leuk met Daan".

Referentie jongere 2

Wat zijn ouders zeggen:

"Daan is een betrouwbare begeleider die zich altijd aan de afspraken houdt en op wie we kunnen bouwen. Daarnaast stelt hij zich flexibel op in de werktijden zover dat mogelijk is. Daan benadert onze zoon gelijkwaardig (op de onderdelen waar dat kan), spreekt hem aan op zijn eigen verantwoordelijkheid en probeert de zelfredzaamheid van hem te vergroten. Hij hanteert daarbij duidelijke afspraken en handelt daarin consequent. Onze zoon vindt het altijd fijn als Daan komt".


Wat hij zegt:

“Ik vind het leuk als Daan komt en hij zorgt goed voor mij”

Referentie jongere 3

Wat zijn ouders zeggen:

"Daan is een betrouwbare professional die veel ervaring heeft met de doelgroep. Op een laagdrempelige manier en in het tempo van onze zoon probeert hij aansluiting te zoeken. Hij beweegt daarin mee met wat onze zoon op dat moment nodig heeft en aankan. We gaan met een gerust hart de deur uit en hebben dus alle vertrouwen in Daan als begeleider. Daan komt zijn afspraken na en is op tijd. Alles kan altijd in overleg met en ook probeert hij mee te denken in bepaalde vraagstukken die wij hebben voor wat betreft onze zoon. Daan signaleert zelf ook en zoekt daarin afstemming met ons".


Wat hij zegt:

No items found.

Referentie jongere 1

"Ik zit nu al vijf jaar op de Werkenrodeschool (speciaal onderwijs) in Groesbeek. Ik ken Daan al vanaf mijn 1e schooljaar. Ik vind het heel fijn dat hij me ondersteunt tijdens lessen waar ik dat nodig heb. Hij ondersteunt mij bv bij Techniek, Handvaardigheid en Rekenen. Bij Techniek en Handvaardigheid hebben wij in het vierde schooljaar 6 uur per week gewerkt aan een levensgrote auto van karton en hout. De auto kan ook echt rijden. Hij helpt ook bij stages zoeken of gaat mee als ik me oriënteer op een vervolgopleiding. Af en toe komt Daan ook bij mij thuis. Dan gaan we leuke dingen doen zoals een uitstapje of thuis een spel doen. Ik vind het fijn aan Daan dat als hij er is, hij me nieuwe dingen leert om het vervolgens beter te kunnen doen of helemaal alleen. Daan is serieus als hij vindt dat er gewerkt moet worden of als er dingen op school geregeld kunnen worden. Daarbij is het tegelijkertijd ook gezellig en leuk met Daan".

Over mij

Daan volgens Daan als begeleider 😀

Voordat ik inga op mezelf als begeleider wil ik eerst kort vertellen waarom ik dit werk doe.
Ik wist niet zo goed wat ik precies wilde doen, maar kwam door mijn eerste twee studies erachter dat ik zeer geïnteresseerd ben in de mens, zijn/haar gedrag en psyche.

Tijdens mijn tweede studie Culturele Antropologie wist ik zeker dat ik daarmee iets wilde. Alleen de vorm op de Universiteit klopte niet echt voor mij. Terwijl ik in mijn studentenkamer vele boeken las en papers schreef dacht ik altijd; dit is echt interessant, maar ik wil gewoon naar buiten en direct in de omgang met mensen werken. Niet vanuit mijn kamer vanuit boeken. Na een jaar stopte ik met deze studie en ging een mbo 4 BBL opleiding volgen. Ondanks dat ik het werk in het begin echt mentaal pittig vond, twijfel ik sindsdien nooit meer over of ik het juiste werk doe.

Ik heb een rustige uitstraling en neem de tijd om te luisteren naar de jongeren.
Mijn houding is die van gelijkwaardigheid en er is veel ruimte voor een relaxte en humorvolle omgang met elkaar.

Als ik vind dat er iets gedaan moet worden of iets niet dan ben ik heel duidelijk. Ik merk dat de jongeren daardoor heel goed aanvoelen dat ze er mogen zijn en tegelijkertijd wil ik ook iets zinvols doen in de tijd die we samen doorbrengen. 

Mijn kwaliteit is om in verbinding en afstemming met de jongere en soms dus de andere aanwezigen de jongere zelf te laten bepalen welke activiteit(en) die dag het meest relevant zijn om te doen.
De jongere is daar sturend in tenzij ik merk dat een andere activiteit relevanter voor mij lijkt bv. omdat ik zie dat de jongere zijn huiswerk ontwijkt, terwijl hij zelf als doel heeft gesteld dat hij er alles aan wil doen om zijn diploma te halen. 

Ik probeer om samen met de jongere vooraf aan een nieuwe periode een aantal focuspunten aan te brengen, zodat wanneer ik langskom hij of zij een keuze heeft uit wat we kunnen doen. Voorbeelden daarvan zijn bv. school, vrije tijd, familie en gedrag, werk etc.

Wat ik heel belangrijk vind is dat alles wat gebeurt of gedaan wordt ook in samenspraak gebeurt met de ouders van de jongere. Ik beschouw mezelf als gast in het huis van een familie en besef me dat als we kijken naar het ‘normale plaatje van een gezin’ dat ik daar niet perse rond behoor te lopen.
Voor mij is de band met de jongere het belangrijkst en van daaruit communiceer ik ook altijd met de ouders over wat ik van belang vind dat ze weten of zouden kunnen doen. Ik communiceer rechtstreeks, via de app, telefonisch en via maandelijkse rapportages.
Wat ik belangrijk vind als coach/begeleider in mijn houding is om altijd te zoeken naar manieren waarop we; de ouders, hun kind en ik in verbinding samen evt. hindernissen kunnen aangaan.
Dit door of alleen met de jongere te praten, of alleen met de ouders of een van de ouders of soms met zowel de jongere als de ouders.
Ik zou ook af en toe een ouder een tip geven als ik denk dat dat voor beide goed kan zijn:
He, hij zou eigenlijk heel graag iets samen met jou doen maar vindt dat lastig aan te geven, misschien kan jij het eens voorstellen aan je zoon of dochter.
 
Wat ik daarbij als een kwaliteit en iets leuks van mezelf zie is dat ik niet te beroerd ben om mezelf kwetsbaar op te stellen en bv. ook eens te vragen van wat vind jij dat ik niet zo goed doe in ons contact of te vertellen over mijn eigen ervaring met mijn ouders als ik zie dat dit steunend voor de jongere kan zijn.

sluiten x
Werkervaring en Opleidingen


Werkervaring

Augustus 2018 - heden

ZZP-er Daniël Hegeman.
Begeleiden van 3 verschillende jongeren binnen hun eigen gezin of op school.

Augustus 2017 – Augustus 2018
Samenwerking met CEM Sportsupport Wijchen. Begeleiding van verschillende jongeren binnen hun eigen gezin.
Ook samen met CEM Sportsupport:
Creëren van nieuwe producten/diensten, denk aan 1 op 1 begeleiding op maat, groepsactiviteiten en dagbestedingscentrum.
Centraal staat de wens of het gezamenlijk zoeken naar wens van ieder individu.

Juni 2016 – Augustus 2017
Pro Persona flexpool, psychiatrie.
Begeleiding op verschillende locaties en groepen (open en gesloten) in Nijmegen, Wolfheze en Arnhem.

September 2015 – heden
ZZP-er Daniël Hegeman.
Begeleiding en verzorging.
ZBO (zorg binnen onderwijs) op de Werkenrodeschool in Groesbeek.
Begeleiding van 2 jongens in een rolstoel tijdens hun lessen, 3 dagen per week.

Juli 2015 – Februari 2016
Uitzendwerk als begeleider via zorgflexpool's van Randstad en Tempo Team (Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, psychiatrie en jeugdzorg).

Maart 2015 – heden
ZZP-er, Daniël Hegeman.
Begeleiding en verzorging.
Een op een begeleiding: Jongen (20), rolstoel- gebonden, verstandelijk beperkt en slechtziend.
Samen activiteiten ondernemen, in bad doen en verzorgen (wassen, scheren etc.) en in bed doen.
12 uurszorg en 24 uurszorg van ouderen:
bv. met een stoornis in evenwichtsorgaan of terminale zorg.

December 2014 – April 2015
Freelancer.
Begeleiding van een jongen (pgb) met een vorm van autisme. Gemiddeld begeleid ik hem 6 uur per week. Samen proberen we nieuwe vaardigheden als bv. koken aan te leren of we gaan een dag ergens naar toe.

Augustus 2012 – December 2014
Zozijn in Wilp, gehandicaptenzorg.
Gedurende de 2 jaar durende BBL opleiding SAW4 werkzaam voor 25 uur per week als (leerling)begeleider in een woning met 10 tot 12 mensen met een ernstige meervoudige beperking.


Opleidingen

Augustus 2012 tot Juni 2014

MBO BBL, Sociaal Agogisch Werker 4 (SAW),
Deltion College, Zwolle (Diploma).

September 2011 tot Februari 2012
Eenjarige Pre-master Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht, niet afgerond.

2006-2011
HBO, Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs, Saxion Hogescholen, Deventer (Diploma).

2001-2006
HAVO, Carmel College Salland, Raalte (Diploma) Cultuur en Maatschappij

Augustus 2012 – heden Innerlijk Sjamanisme.
Spiritueel/persoonlijk ontwikkelingstraject via vereniging Andromeda in Nijmegen.

sluiten x
Daan en zijn werkwens voor de toekomst

Ik hou ervan mezelf uit te dagen.
In de afgelopen jaren heb ik gevoeld wat ik graag zou willen op werkgebied in de toekomst en dat is of zijn eigen plek of plekken
creëren voor jongeren in de stad Nijmegen.

Een plek/plekken waar deze jongeren zich:

•  Welkom en gezien voelen.

•  Passende werkzaamheden en activiteiten verrichten.

•  Zich ontwikkelen.

Sinds 1 Oktober 2020 huur ik een eigen werkruimte in het Bedrijvencentrum aan de Groenestraat 294, in het centrum van Nijmegen.
Sinds Augustus 2023 maak ik ook gebruik van het Timmermanshuis op het Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting, een tweede prachtige locatie waar het buiten zijn, werken in groen, hout bewerken en samen koken naast natuurlijk veel plezier maken door mij aangeboden worden.

sluiten x
Daan in zijn vrije tijd
 • Boulderen (klimmen).
 • Tekenen en schilderen.
 • Met vrienden en vriendinnen samen zijn en goede gesprekken hebben.
 • Naar concerten of festivals gaan.
 • Nieuwe muziek via Spotify ontdekken.
 • Samen met iemand of alleen een lange wandeling maken in de bossen of langs de Waal.              
 • Met de trein reizen naar vrienden en vriendinnen door Nederland.   
 • Playstation 4 spelen.
  Ik heb alle fifa’s gespeeld vanaf 1998.
  Geen idee of ik daar trots op ben, haha.   
 • Tijd besteden aan opleiding Innerlijk Sjamanisme.
 • In het bestuur zitten van de Vereniging Andromeda (opleiding Innerlijk Sjamanisme).
sluiten x

Kan ik iets voor je betekenen? 😀


Als je vragen en of opmerkingen hebt naar aanleiding van je bezoek aan mijn website, neem gerust contact met me op door te bellen naar: 06 - 31677649 of stuur me een e-mail: daanhegeman@hotmail.com